Blog

Od stycznia 2023 do końca sierpnia 2023 realizowałyśmy projekt finansowany przez projekt grantowy w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


W projekcie brały udział 23 kobiety pochodzące z Ukrainy. Wszystkie posiadały statusu UKR. Wszystkie przebywają na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

 

Jako motywację do udziału w projekcie
- 95% wskazało chęć wzmocnienia kompetencji społecznych i bycie bardziej aktywnym oraz samodzielnym
- 95% wskazało chęć zdobycia nowych kwalifikacji i uaktualnienia umiejętności oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności w konkretnej dziedzinie
- 100% wskazało chęć znalezienia pracy lub zmiany pracy na lepiej płatną/lżejszą
- 90% wskazało chęć poznania kultury kraju, do którego przyjechały
- 5% wskazało chęć zadbania o swoje zdrowie
- 95% wskazało potrzebę szkoleń językowych

Żadna z ankietowanych nie wskazała potrzeby wsparcia bytowego lub opiekuńczego.

Wśród oczekiwań wobec projektu wymienione zostały
- chęć nabycia umiejętności szycia (90% ankietowanych),
- nauka języka polskiego (70% ankietowanych)
- podniesienie kompetencji  i poszerzenie wiedzy (90% ankietowanych)

Podczas kursów zawodowych uczestniczki nauczyły się obsługi przemysłowych maszyn do szycia ciężkiego i lekkiego. W ramach przebytych szkoleń nabyły tez umiejętność szycia plecaków, toreb i nerek z materiałów wodoodpornych, skór ekologicznych oraz materiałów nietypowych, takich jak banery reklamowe.Kursy ukończyło 100% uczestniczek projektu. Wszystkie w trakcie trwania projektu korzystały ze szkolenia oraz kursu zawodowego

100% uczestniczek korzystało z nauki języka krawieckiego związanego z branżą krawiecką.

Podczas oceny postępu procesu aktywizacji społeczno- zawodowej
1. 60 % uczestniczek wskazało 100% wzrost poziomu umiejętności krawieckich,  10% wskazało wzrost o 80%, 30% wskazało wzrost  o 60%
2.  70% uczestniczek wskazało  100% wzrost motywacji do szukania pracy zawodowej, 20% wskazało ten wzrost na poziomie 80% , 10 % na poziomie 70%
3.  50% uczestniczek wskazało 100% wzrost pewności siebie i własnych umiejętności, 10% wzrost o 90%, 20% o 80%, 20% o 60%
4. 60% uczestniczek wskazało 100% wzrost znajomości języka polskiego związanego z branżą krawiecką, 20% wskazało wzrost o 80%, 10% o 50%, 10% wzrost o 20%

W uwagach dotyczących realizacji projektu uczestniczki najczęściej wskazywały:
- chęć uczestniczenia w dłuższym i bardziej zaawansowanym kursie
- chęć uczestniczenia w stażach zawodowych
- gotowość do podjęcia pracy zarobkowej w zawodzie krawcowa
- wysoką ocenę umiejętności wykładowców
- chęć podjęcia pracy w Spółdzielni Socjalnej ZEROBAN

Reasumując:
1. Średni wzrost umiejętności krawieckich według oceny uczestniczek wyniósł 75%

2. średni wzrost motywacji do szukania pracy zawodowej wyniósł 80%

3. średni wzrost pewności siebie i własnych umiejętności wskazany przez uczestniczki wyniósł o 60%
4. Średni wzrost znajomości języka polskiego związanego z branżą krawiecką uczestniczki wskazały na poziomie 60%

Wnioski koordynatora
Uczestniczkami projektu były kobiety z Ukrainy. 50% uczestniczek była w wieku 26- 40 lat. 40% uczestniczek była w wieku 40-60 lat, zaś 10% to kobiety w wieku emerytalnym.
 Dla 60% uczestniczek uczestnictwo w kursie było pierwszym spotkaniem z maszyną do szycia lub ich doświadczenie z szyciem było szczątkowe. 80% miało po raz pierwszy w życiu kontakt z maszynami przemysłowymi. Ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe nie miało zbieżności z krawiectwem.
20% uczestniczek przed przyjazdem do Polski pracowało w zawodzie krawcowa w pracowniach krawieckich wyposażonych w sprzęt profesjonalny. Ich poziom umiejętności szycia przed przystąpieniem do kursu oceniam jako zaawansowany.

50% uczestniczek nie była aktywna zawodowo przed przystąpieniem do kursu i wybierały zajęcia w godzinach porannych i przedpołudniowych, gdy  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przebywały w placówkach opiekuńczo -wychowawczych
50% uczestniczek uczestniczących w kursach popołudniowych korzystało z możliwości pozostawienia dzieci pod opieką zorganizowaną równolegle do kursu.

Dla wszystkich uczestniczek słownictwo branżowe w zakresie krawiectwa było całkowicie nowe. Większość z nich wykazywała duże zaangażowanie i chęć szybkiego przyswojenia słów związanych z zawodem. Dwie z uczestniczek nie wykazywały żadnego zainteresowania zwiększenia swoich kompetencji językowych w tym zakresie i do ukończenia kursu nie używały polskich słów związanych z szyciem.

Część uczestniczek kursu podjęła pracę zawodową w trakcie trwania kursu w branży nie związanej z tematyką kursu lub też była zatrudniona przed podjęciem nauki na kursie.

Obserwacja uczestniczek oraz rozmowy z nimi o ich sytuacji bytowej w Polsce po przyjeździe z Ukrainy pozwalają wyciągnąć wnioski dotyczące projektu i modyfikacji założeń przy ewentualnym kontynuowaniu lub  rozwoju projektu.
Brak stabilności finansowej i artykułowane przez uczestniczki potrzeby wskazują na potrzebę uwzględnienia możliwości podjęcia odpłatnej pracy w ramach dokształcania zawodowego, np. w formie umów stażowych, które przez większość uczestniczek deklaratywnie traktowane są jak praca dodatkowa, na drugim etacie
Ważnym aspektem jest tez zapewnienie możliwości ciągłości kontaktu z nowo nabytym doświadczeniem zawodowym poprzez wypożyczenie/podarowanie samodzielnego stanowiska pracy.

Nowy kraj, nowa sytuacja, niepewna przyszłość – los rzucił Ukraińców do Polski. Ucieczki przed wojną nikt nie planuje, dlatego trudno jest się adaptować do nowej sytuacji, ciężko jest myśleć w długiej perspektywie czasowej, gdy właśnie codzienność zmieniła się drastycznie i nie ma znanych od zawsze miejsc, stabilnej przyszłości, pewnej pracy i zarobku. Chcemy poprzez działania aktywizujące pomóc kobietom z Ukrainy i ułatwić nowy start w nowej rzeczywistości.
Obywatele Ukrainy ratując się przed okrucieństwem wojny znaleźli się, często, w naszym kraju sami. Bez codziennego wsparcia rodziny, bez emocjonalnej wioski pełnej przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Naszym projektem nastawionym na wsparcie i edukację, chcemy dać im choć odrobinę poczucia przynależności do lokalnej społeczności, zbudować im krąg wsparcia.
Szukanie pracy lub edukacja zawodowa jest bardzo utrudniona, gdy nie zna się języka, realiów rynkowych oraz gdy jest się w wieku powyżej 50 r.ż.

Dlatego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej obywatelkom Ukrainy, przebywającym obecnie na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni, oferujemy kształcenie zawodowe w kierunku krawcowa, szwaczka oraz naukę języka polskiego, podczas którego uczestniczki szkolenia będą mogły poznać specjalistyczny język zawodowy używany w wyżej wymienionych zawodach.
Jednocześnie, poprzez wypożyczenie ze Spółdzielni specjalistycznego sprzętu do szycia w raz z w pełni wyposażonym stanowiskiem pracy, który zostanie zakupiony w ramach projektu, otwieramy uczestnikom projektu możliwość pracy zarobkowej w domu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej w zawodzie krawcowa/szwaczka.

Planujemy udział w projekcie 20 obywatelek Ukrainy.

Po zakończeniu etapu edukacyjnego Spółdzielnia 5 chętnym zapewni wypożyczenie wieloczynnościowych maszyn krawieckich wraz z pełni wyposażonymi stanowiskami, które zostaną zakupione w ramach projektu.
Kolejne 5 osób chętnych będzie mogło odbywać staż finansowany poniższym grantem w wymiarze ½ etatu.

Dzięki bezpłatnemu wypożyczeniu maszyny beneficjentki projektu będą mogły podjąć pracę zarobkową w zakresie zawodu szwaczka/krawcowa.
Osobom wypożyczającym sprzęt Spółdzielnia zapewni wsparcie w postaci zleceń, rekomendacji oraz promocji i doskonalenia zawodowego.
Osoby odbywające staż będą kontynuować podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


 

Projekt finasowany przez projekt grantowy w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

To chyba najpopularniejszy z rodzajów reklam i promocji, obecny na wszelkiego typu wydarzeniach. Niewielki w wymiarach, zwijany baner w metalowej kasecie, tani  i szybki w produkcji, łatwy w transporcie – same zalety… do momentu, gry któryś z elementów grafiki stanie się nieaktualny.

I co wtedy?

Upcykling roll- upów czyli drugie życie!

Festiwal Marketingu i Rekalmy 14-15.09

14 i 15 września gościmy na Festiwal Marketingu organizowanym od lat przez OOH magazine.

To już nasz TRZECI raz i nie wyobrażamy sobie ominąć takie wydarzenie!
Będziemy pokazywać nasze produkty i możliwości upcyklingu materiałów reklamowych. Pokażemy nasze KLASYKI, takie jak
- torby konferencyjne,
- teczki A4 i A5,
- saszetki różnego typu,
- worko-plecaki itp
Pokażemy też produkty z wyższej półki jak:
- etui na laptopy i tablety,
- sortkosze do biura,
- torby personalizowane na różne sposoby,
- nerki małe i duże.
Zaprezentujemy także tegoroczne nowości:
- wyroby z próbników materiałowych i tapicerskich,
- produkty szyte z ubrań roboczych i firmowych.
Spółdzielnię będą w tym roku reprezentować Patrycja Surowiec i Karola Dwórznik.

Patrycja i Karola na tle kolorowego stanowiska ZEROBAN
Czekamy na Was! Stanowisko A10.

Udział w Festiwalu zawdzięczamy dobrarobota.org, Pomorska Ekonomia Społeczna i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP

 


#upcykling #targi #fesiwalmarketingu #gadżety #upominki #święta

Szukaj