Blog

Pomorskie z Ukrainą

Nowy kraj, nowa sytuacja, niepewna przyszłość – los rzucił Ukraińców do Polski. Ucieczki przed wojną nikt nie planuje, dlatego trudno jest się adaptować do nowej sytuacji, ciężko jest myśleć w długiej perspektywie czasowej, gdy właśnie codzienność zmieniła się drastycznie i nie ma znanych od zawsze miejsc, stabilnej przyszłości, pewnej pracy i zarobku. Chcemy poprzez działania aktywizujące pomóc kobietom z Ukrainy i ułatwić nowy start w nowej rzeczywistości.
Obywatele Ukrainy ratując się przed okrucieństwem wojny znaleźli się, często, w naszym kraju sami. Bez codziennego wsparcia rodziny, bez emocjonalnej wioski pełnej przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Naszym projektem nastawionym na wsparcie i edukację, chcemy dać im choć odrobinę poczucia przynależności do lokalnej społeczności, zbudować im krąg wsparcia.
Szukanie pracy lub edukacja zawodowa jest bardzo utrudniona, gdy nie zna się języka, realiów rynkowych oraz gdy jest się w wieku powyżej 50 r.ż.

Dlatego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej obywatelkom Ukrainy, przebywającym obecnie na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni, oferujemy kształcenie zawodowe w kierunku krawcowa, szwaczka oraz naukę języka polskiego, podczas którego uczestniczki szkolenia będą mogły poznać specjalistyczny język zawodowy używany w wyżej wymienionych zawodach.
Jednocześnie, poprzez wypożyczenie ze Spółdzielni specjalistycznego sprzętu do szycia w raz z w pełni wyposażonym stanowiskiem pracy, który zostanie zakupiony w ramach projektu, otwieramy uczestnikom projektu możliwość pracy zarobkowej w domu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej w zawodzie krawcowa/szwaczka.

Planujemy udział w projekcie 20 obywatelek Ukrainy.

Po zakończeniu etapu edukacyjnego Spółdzielnia 5 chętnym zapewni wypożyczenie wieloczynnościowych maszyn krawieckich wraz z pełni wyposażonymi stanowiskami, które zostaną zakupione w ramach projektu.
Kolejne 5 osób chętnych będzie mogło odbywać staż finansowany poniższym grantem w wymiarze ½ etatu.

Dzięki bezpłatnemu wypożyczeniu maszyny beneficjentki projektu będą mogły podjąć pracę zarobkową w zakresie zawodu szwaczka/krawcowa.
Osobom wypożyczającym sprzęt Spółdzielnia zapewni wsparcie w postaci zleceń, rekomendacji oraz promocji i doskonalenia zawodowego.
Osoby odbywające staż będą kontynuować podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


 

Projekt finasowany przez projekt grantowy w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Brak komentarzy
Szukaj